Tari Panji Semirang

Tari Panji Semirang dalam Babad Bali, menggambarkan pengembaraan Galuh Candrakirana yang menyamar sebagai seorang lelaki untuk mencari kekasihnya Raden Panji Inu Kertapati. Tari ini termasuk tari putra halus biasanya ditarikan oleh penari putri.

Tari Panji Semirang adalah ciptaan I Nyoman Kaler pada tahun 1942.
Tari Panji Semirang